Jak wygląda kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej?

W Archidiecezji Lubelskiej obowiązkowy kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy składa się z trzech zjazdów, dnia skupienia i Mszy Świętej z błogosławieństwem. Dowiedz się więcej!

Przygotowawczy kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Kandydaci

Kurs przygotowawczy

Kurs przygotowawczy obejmuje 3 spotkania wykładowo-warsztatowe w następujących terminach:
18 stycznia 2025 r.
22 lutego 2025 r.
1 marca 2025 r.
Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia posługi szafarza planowana jest na 8 marca 2025 r.


Zgodnie z zaleceniem soborowej Konstytucji o liturgii świętej wszystkie osoby pełniące funkcje liturgiczne należy starannie wychować „w duchu liturgii oraz przygotować je do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności” (KL nr 29).


Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej to osoba wyznaczona uroczystym błogosławieństwem biskupa do rozdzielania Komunii Świętej w czasie Mszy św. oraz do zanoszenia Jej osobom chorym lub w podeszłym wieku.
Może to być mężczyzna, siostra zakonna, brat zakonny lub niewiasta życia konsekrowanego.


KANDYDAT:

odznacza się zaangażowaniem w życie Kościoła

prowadzi wzorowe życie moralne

cieszy się poważaniem duchowieństwa i wiernych

Kandydata zgłasza Ksiądz Proboszcz Księdzu Arcybiskupowi. Następnie kandydat uczestniczy w kursie przygotowawczym organizowanym przez duszpasterza Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

W Archidiecezji Lubelskiej kurs przygotowawczy obejmuje trzy zjazdy, dzień skupienia oraz Mszę Świętą z błogosławieństwem do pełnienia posługi.
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej Rekolekcje Szafarzy AL Dąbrowica 2023 trzeci turnus foto 12 kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej O nas

Świadectwa Szafarzy

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Kandydaci

Kandydaci na Szafarzy

Kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej są odpowiednio przygotowani do pełnienia posługi poprzez uczestnictwo w kursie przygotowawczym obejmującym wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Kurs kończy się rozmową z Archidiecezjalnym Duszpasterzem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, a następnie w ustalonym terminie Arcybiskup sprawuje Mszę Świętą i specjalnym obrzędem udziela upoważnienia do pełnienia tej posługi na rok, z możliwością przedłużenia jej na dalsze lata. Przed obrzędem ustanowienia kandydaci odbywają dzień skupienia, a przed każdym przedłużeniem posługi szafarze winni odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej powinien znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne – takie, które wymienia Instrukcja KEP w sprawie formacji.

ZAGADNIENIA PODEJMOWANE NA KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM:

Właściwe rozumienie
liturgii

Znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej oraz w życiu osobistym.
01
Właściwe rozumienie<br>liturgii

Różne sposoby obecności
Chrystusa w liturgii

W zgromadzeniu liturgicznym, osobie odprawiającego kapłana, słowie Bożym, Eucharystii i znakach sakramentalnych.
02
Różne sposoby obecności<br>Chrystusa w liturgii

Teologia zgromadzenia
liturgicznego i podział funkcji

Udział świeckich w liturgii: lektor, kantor, psałterzysta, ministrant ołtarza, zakrystianin, organista, nadzwyczajny szafarz.
03
Teologia zgromadzenia<br>liturgicznego i podział funkcji

Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej

Znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki, warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii Świętej.
04
Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy<br>Komunii Świętej

Podstawowe zagadnienia
z teologii Eucharystii

Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome, owocne uczestnictwo; struktura Mszy Świętej i jej ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy).
05
Podstawowe zagadnienia<br>z teologii Eucharystii

Pobożność
eucharystyczna

Kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą Świętą.


06
Pobożność<br>eucharystyczna
1 993
rok inauguracji
500 +
liczba Szafarzy AL
100 +
zorganizowanych rekolekcji
271
liczba Parafii
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

W Archidiecezji Lubelskiej jest już ponad 500 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Dołącz do nas!