Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Świętej
Archidiecezji Lubelskiej

Kim są Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej?

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej O nas

Kim jesteśmy?

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej to osoby wyznaczone uroczystym błogosławieństwem Arcybiskupa do udzielania Komunii Świętej w czasie celebr z licznym udziałem wiernych oraz do zanoszenia Jej chorym lub w podeszłym wieku.


Udzielanie Komunii Świętej przez szafarzy w czasie Mszy Świętej dokonuje się w nadzwyczajnych sytuacjach, czyli wtedy, gdy przystępuje do Niej większa liczba wiernych, a liczba zwyczajnych szafarzy jest niewystarczająca. Natomiast rzeczą niezwykle pożądaną jest to, aby nadzwyczajny szafarz zanosił Komunię Świętą osobom chorym, pozostającym w domu. Jest to dla chorych wielkie umocnienie duchowe, ale także wyraz pamięci wspólnoty parafialnej o nich.


Do zadań nadzwyczajnych szafarzy należy także przygotowanie przed Mszą Świętą naczyń z hostiami do konsekracji i ustawienie ich na kredencji. Gdy nie ma ministrantów, oni też zanoszą je na ołtarz w czasie przygotowania darów. Także nadzwyczajni szafarze, gdy nie ma innych posługujących, winni czytać lekcję, modlitwę powszechną i usługiwać przy ołtarzu. Strojem liturgicznym szafarza jest alba przepasana cingulum. Nadzwyczajni szafarze w czasie Mszy Świętej od momentu rozpoczęcia zajmują miejsce w prezbiterium lub tam, gdzie znajdują się pozostałe osoby pełniące funkcje liturgiczne.


Szafarze otrzymują upoważnienia do pełnienia tej posługi na rok z możliwością przedłużenia jej na dalsze lata. Przed każdym przedłużeniem posługi, szafarze winni odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej pielgrzymka Wąwolnica msza święta Eucharystia foto

Jakie warunki powinni spełniać Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej?

NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ:

pogłębia nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu

prowadzi życie zgodne z nauczaniem Kościoła

aktywnie uczestniczy w życiu swojej wspólnoty parafialnej

cieszy się poważaniem duchowieństwa oraz wiernych

posługuje w sposób całkowicie bezinteresowny

uczestniczy raz w roku w rekolekcjach dla szafarzy

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej i ich świadectwa

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej O nas

Świadectwa Szafarzy

1 993
rok inauguracji
500 +
liczba Szafarzy AL
100 +
zorganizowanych rekolekcji
271
liczba Parafii
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

W Archidiecezji Lubelskiej jest już ponad 500 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Dołącz do nas!