Stała formacja Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej

Stała formacja ma na celu pomóc Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej w lepszym zrozumieniu znaczenia ich posługi.

Jak w praktyce wygląda stała formacja Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej?

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Formacja

Stała formacja Szafarzy

Kurs przygotowawczy zasadniczo winien mieć charakter wprowadzający. Dopiero stała systematyczna formacja pozwoli nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej lepiej zrozumieć znaczenie ich posługi, jej wpływ na głębię wiary i jakość życia z wiary, a także zdynamizuje ich działalność apostolską w parafii.


Stała formacja pomocników Komunii Świętej winna odbywać się zarówno na poziomie parafialnym, jak i Archidiecezjalnym. Proboszcz parafii odpowiedzialny jest za właściwy rozwój i formację służby liturgicznej swojej parafii. Również nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni mieć swoje regularne spotkania modlitewno-formacyjne miesięczne lub kwartalne.


PROGRAM STAŁEJ FORMACJI POWINIEN OBEJMOWAĆ:

problematykę teologiczno-pastoralną

wymianę doświadczeń (zwłaszcza co do Komunii Świętej chorych oraz związanych z nią odwiedzin domowych)

wskazywanie innych możliwości pracy apostolskiej w parafii, m.in.:
– praca w grupach młodzieżowych
– pomoc w duszpasterstwie stanowym i młodzieżowym
– pomoc w katechezie oraz przygotowaniu sakramentalnym przed Pierwszą Komunią Św., bierzmowaniem i zawarciem małżeństwa

aktywną działalność w pracy charytatywnej lub w innych przedsięwzięciach duszpasterskich

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej Rekolekcje Szafarzy AL Dąbrowica 2023 drugi turnus foto 10 stała formacja Szafarzy
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej O nas

Świadectwa Szafarzy

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Formacja

Pozostałe sposoby formacji Szafarzy

Innym sposobem stałej formacji jest organizowanie przez Archidiecezjalnego Duszpasterza Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej trzydniowych rekolekcji przed każdorazowym przedłużeniem upoważnienia.

Dalszej formacji służą także pielgrzymki nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do sanktuariów naszej Archidiecezji oraz pielgrzymka ogólnopolska.
1 993
rok inauguracji
500 +
liczba Szafarzy AL
100 +
zorganizowanych rekolekcji
271
liczba Parafii
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

W Archidiecezji Lubelskiej jest już ponad 500 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Dołącz do nas!