Polityka prywatności i pliki cookies – Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej

Polityka Prywatności Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem strony www.szafarze.diecezja.lublin.pl.

Polityka prywatności i pliki cookies – treść dokumentu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej https://szafarze.diecezja.lublin.pl/ (zwanej dalej Stroną) oraz poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej do kontaktu. Administratorem danych osobowych jest Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, NIP 9461834357, REGON 040014525, tel. +48 815321058, (dalej Archidiecezja Lubelska).

2. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka plików „cookies”];
 • poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej udostępnionej do kontaktu na stronie: szafarze.diecezja.lublin.pl.

I. Polityka prywatności

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi m.in. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. zwanego dalej Dekretem oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika:

 • w celu skorzystania z formularza kontaktowego za pośrednictwem strony internetowej https://szafarze.diecezja.lublin.pl/;
 • kontaktu Użytkownika z pomocą poczty elektronicznej udostępnionej na tej stronie;
 • przepisów prawa upoważniających Administratora do przetwarzania danych osobowych, prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

3. Administrator za pomocą Strony https://szafarze.diecezja.lublin.pl/ oraz poczty elektronicznej zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, jednakże konieczne aby zrealizować żądanie użytkowania.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O zmianach będziemy informować Użytkowników.

5. Na stronie https://szafarze.diecezja.lublin.pl/ mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, NIP 9461834357, REGON 040014525, tel. (+48) 81 532 10 58, (dalej Archidiecezja Lubelska).

2. W razie pytań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowym prosimy o kontakt: e-mail: kiod@diecezja.lublin.pl oraz iod@diecezja.lublin.pl.

3. Dekret i RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelnego Inspektora Ochrony Danych na adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl, tel. (+48) 22 530 48 87, (+48) 726 888 111 oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyrażono.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. Dane Użytkownika nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania. Nie będą też przekazywane do państwa trzeciego.

6. Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora,
 • pozostali podwykonawcy Administratora, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy; (przy czym dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zapewniają stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Cele i czynności przetwarzania:

Kontakt e-mailowy, imię i nazwisko, numer telefonu Użytkownika

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest: prawnie usprawiedliwiony interes Administratora np. archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne; przepisy prawa upoważniających Administratora do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Inne szczegółowe dane o Użytkowniku

W zakresie realizacji złożonego wniosku poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być gromadzone dane osobowe nie wskazane powyżej, a dobrowolnie przekazane przez Użytkownika.

Podstawą przetwarzania jest zgoda na podanie danych niezbędnych do realizacji wniosku, natomiast po realizacji wniosku, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora oraz przepisy prawne wynikające np. z obowiązku archiwizacji danych lub odpowiedzi na zgłaszane roszczenia użytkownika systemu.

III. Polityka plików cookies

1. Strona https://szafarze.diecezja.lublin.pl/ zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.

4. Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony z godnie z jego preferencjami;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na kolejnych podstronach.

5. Strona https://szafarze.diecezja.lublin.pl/ stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.

7. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym nie zezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

8. Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną https://szafarze.diecezja.lublin.pl/ reklamodawcom.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.

10. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

 • Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn.

11. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Dekretu oraz RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności pozostajemy do Państwa dyspozycji.