Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej Rekolekcje Szafarzy AL Dąbrowica 2023 czwarty turnus zdjęcie

Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej – czwarty turnus zakończony

W weekend 17-19 listopada 2023 roku odbyły się rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej. Była to już ich czwarta tura (w tym roku odbędzie się jeszcze jedna w dniach 1-3 grudnia). Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie otworzył przed nami swoje drzwi, aby te rekolekcje mogły się odbyć. Ksiądz Grzegorz Bogdański, nowy duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, czuwał nad całą organizacją i ich przebiegiem. Nauki rekolekcyjne, modlitwy i nabożeństwa prowadził Ksiądz Sławomir Jargiełło – ojciec duchowny Seminarium Duchownego w Lublinie. W rekolekcjach wzięło udział 70 nadzwyczajnych szafarzy.

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” tematem przewodnim rekolekcji

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – te trzy słowa stanowiły temat rekolekcji. Każde z nich stanowiło odrębny temat nauki rekolekcyjnej.

Słowo „Wierzę” – Ksiądz Sławomir powiedział, że trzeba wierzyć w to, że Pan Bóg jest. Wierzyć to zaufać Panu Bogu, że to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jest Jego słowem, a ludzie byli tylko sekretarzami spisującymi te słowa. Zaznaczył, że wiara religijna jest żywą relacją z Panem Bogiem i że Pan Bóg, będąc od nas mądrzejszym, wymaga wiary radykalnej.

Słowo „Kościół” – kim jest Kościół? To pytanie postawił sobie nasz rekolekcjonista. Odpowiedział, że u Hebrajczyków było to zwołanie JAHWE, co oznaczało, że rozproszeni spotykają się, gromadzą się wokół Boga. Kościół założył na skale Jezus Chrystus, według zamysłu Pana Boga. Ów zamysł był realizowany także w czasach przed narodzeniem Pana Jezusa, ale dopiero w Jego czasie został w pełni zrealizowany. My, będąc w tym Kościele, mamy czynić, co czynił Pan Jezus – wychodzić do tych, co się źle mają, przybliżać Królestwo Boże tym, którzy się pogubili.

Słowo „Chrystusowy” – nauka była poświęcona słowu „Święty”. Kościół czerpie swą świętość od Pana Boga, który jest święty. Jezus Chrystus zrodził, powołał ten Kościół święty i Jemu zależy na uświęceniu człowieka, by Kościół był święty.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół

Podczas Mszy Świętej w sobotę Ksiądz Sławomir w homilii mówił o Kościele jako naszym domu. Zwrócił on uwagę na to, że w dzisiejszych czasach Kościół potrzebuje katechistów, ewangelizatorów i żeby być otwartym, gdy Kościół zaprosi do współpracy. Odpowiedzialność za Kościół, za parafię, polega na zaangażowaniu się w różne prace, a także troszczenie się o potrzeby finansowe Kościoła. To stanowi ważne świadectwo dla własnych dzieci, rodziny, ale również dla innych ludzi, wszak słowa uczą, a przykład pociąga.

W niedzielę natomiast, podczas Mszy Świętej kończącej nasze rekolekcje, Ksiądz w homilii nawiązał do słów z Ewangelii. Była w Niej mowa o talentach. Zwrócił on uwagę, że Pan Bóg widzi, jakie możliwości skrywa każdy człowiek i stosownie do tych możliwości wyznacza zadania. Każdy z owych zadań powinien wywiązać się jak najlepiej.

Listopadowe rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej pod znakiem inspirującego spotkania i warsztatów

Podczas IV turnusu rekolekcji odbyło się także spotkanie z Księdzem Grzegorzem Drausem, pełniącym w naszej Archidiecezji posługę kapelana u osób osadzonych w aresztach śledczych i więzieniach. W swoim krótkim słowie przedstawił na czym ta posługa polega i mówił o możliwości pomocy w tej posłudze, jakiej – w miarę swoich możliwości – mogliby udzielić Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.

Ponadto odbyły się warsztaty poświęcone posłudze nadzwyczajnego szafarza w domu osoby chorej i zachowania się w różnych sytuacjach, jakie można napotkać. Księża wyjaśnili nam, jak mamy postępować, a gdyby były jakiekolwiek sprawy trudne, to należy o nich zakomunikować Księdzu Proboszczowi.

Na zakończenie rekolekcji duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Ks. Grzegorz wezwał uczestników rekolekcji do permanentnej formacji, tak we własnych parafialnych wspólnotach, jak i w dorocznych rekolekcjach, gdyż „szafarz nadzwyczajny, odpowiednio przygotowany, winien wyróżniać się dobrym życiem chrześcijańskim, wiarą i obyczajami. Aby zaś zawsze był zdolny do wypełniania tak ważnej funkcji, powinien pogłębiać nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i starać się świecić przykładem nabożeństwa i czci względem Sakramentu Ołtarza wobec innych wiernych” (Immensae caritatis).

Ostatnie tegoroczne rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej już za niespełna tydzień

Ostatni tegoroczny turnus rekolekcji dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się w dniach 1-3 grudnia w Nałęczowie (49 miejsc), a poprowadzi je Ksiądz Sławomir Jargiełło.

Ks. Grzegorz zapowiedział również terminy i miejsca przyszłorocznych rekolekcji, proponując nowe miejsce rekolekcyjne, jakim jest Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie, a także przedstawił projekt nowej legitymacji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

Po szybkim obiedzie każdy ruszył w swoja stronę, zbudowany naukami, atmosferą panującą na rekolekcjach i ze słowami „do zobaczenia za rok na rekolekcjach”.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, które podjęły się trudu zorganizowania rekolekcji, szczególnie Księżom Grzegorzowi i Sławomirowi. Bóg zapłać!

(Autor: Piotr Bugajak, uczestnik rekolekcji)