Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej Rekolekcje Szafarzy AL Dąbrowica 2023 trzeci turnus foto 19

Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej – relacja z trzeciego turnusu

W dniach 13-15 października 2023 roku w Domu Spotkania Caritas w podlubelskiej Dąbrowicy odbyła się kolejna, już III tura tegorocznych rekolekcji dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej. Na zaproszenie nowego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy, Księdza Grzegorza Bogdańskiego, odpowiedziało prawie 100 szafarzy z różnych stron naszej Archidiecezji.

Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 2023: Imponująca frekwencja podczas trzeciego turnusu!

Rekolekcje poprowadził ks. Sławomir Jargiełło, ojciec duchowny Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Program rekolekcji był szczegółowo zaplanowany. Przewidywał czas na modlitwę, interesujące konferencje księdza rekolekcjonisty, adorację Najświętszego Sakramentu, msze święte, ale również tak potrzebny w takich chwilach czas na odpoczynek czy rozmyślanie.

W tym roku duszpasterze zaproponowali uczestnikom nowe doświadczenie: „silentium sacrum”, które obowiązywało od piątkowego do sobotniego wieczoru. W tym czasie, co do zasady, należało powstrzymać się od rozmów. Podczas posiłków była odtwarzana muzyka klasyczna. Oczywiście można było poprosić o podanie soli czy pieprzu, ale cisza dominowała na korytarzach domu rekolekcyjnego.

Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 2023: Warsztaty cennym doświadczeniem

Innym, ciekawym pomysłem duszpasterzy były warsztaty, podczas których uczestnicy przećwiczyli wizytę u chorego. Ponieważ w niektórych parafiach szafarze z różnych przyczyn nie noszą Najświętszego Sakramentu do chorych, było to pouczające doświadczenie, poparte wymianą wielu praktycznych informacji, które przekazywali sobie uczestnicy warsztatów. Jak zwykle sobotnie popołudnie było czasem pokuty i pojednania, który tym razem rozpoczęła specjalna Liturgia Pokutna. Uczestnicy byli przez prowadzących zachęcani również do Liturgii Godzin, która towarzyszyła nam przez całe rekolekcje.

Konferencje rekolekcyjne poruszały problem wiary w ludzkim życiu: wiary w Boga, w Kościół Święty, przekazu wiary w parafii i rodzinie, troski o potrzeby wspólnoty kościoła – materialne oraz duchowe. „Szafarz daje Chrystusa innym – także swoim gestem, swoim słowem […]. W Kościele ważna jest Twoja Obecność dla innych. […] Ścieżki nie wydeptywane do drugiego człowieka zarastają” – to kilka myśli zanotowanych podczas tych rekolekcji.

Rekolekcje zakończyła niedzielna Eucharystia i wspólny obiad, po którym uczestnicy rozjechali się do domów. Szczególne podziękowania należą się księżom Grzegorzowi i Sławomirowi za przygotowanie rekolekcji oraz wszystkim osobom troszczącym się o uczestników w domu rekolekcyjnym za pyszne jedzenie i dobrą kawę. To był dobry czas wypełniony głębokimi, duchowymi treściami!

Kolejne terminy rekolekcji dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Kolejne turnusy rekolekcji dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej odbędą się 17-19 listopada (Nałęczów, 49 miejsc) oraz 1-3 grudnia (Nałęczów, 49 miejsc), a poprowadzi je także Ksiądz Sławomir Jargiełło. Prawdopodobnie już w przyszłym roku nowym miejscem spotkań formacyjnych dla Szafarzy AL stanie się również Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie.

(Opracowanie L.Ł.)