Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik Ksiądz Grzegorz Bogdański Ksiądz Sławomir Jargiełło nominacje Archidiecezja Lubelska aktualności

Ks. Grzegorz Bogdański nowym moderatorem Archidiecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej

We wtorek 18 kwietnia 2023 roku Ksiądz Grzegorz Bogdański – ceremoniarz archidiecezjalny i prefekt MSD – przyjął z rąk Metropolity Lubelskiego, Arcybiskupa Stanisława Budzika, nominację na moderatora Archidiecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej oraz duszpasterza Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Jego zastępcą został ojciec duchowny MSD, Ksiądz Sławomir Jargiełło.

Archidiecezjalne Centrum Formacji Liturgicznej ma nowego moderatora!

18 kwietnia 2023 roku Metropolita Lubelski, Arcybiskup Stanisław Budzik, mianował ceremoniarza archidiecezjalnego – Księdza Grzegorza Bogdańskiego – nowym moderatorem Archidiecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej, zaś rolę jego zastępcy powierzył ojcu duchownemu lubelskiego Seminarium, Księdzu Sławomirowi Jargiełło. Obaj kapłani będą troszczyć się o odpowiednie przygotowanie i formację Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej.

Ks. Grzegorz Bogdański: „Każdy szafarz, zanim podejmie się tej posługi, musi być do niej przygotowany”

Nominowani do nowych funkcji kapłani zajmą się przede wszystkim przygotowaniem osób świeckich do pełnienia zaszczytnej funkcji Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej (w tym także organizacją kursu dla kandydatów na szafarzy) oraz prowadzeniem formacji stałej.

„Każdy szafarz, zanim podejmie się tej posługi, musi być do niej przygotowany. W naszej diecezji odbywa się to poprzez kilka weekendowych spotkań, gdzie wyjaśniamy kandydatom rolę szafarza we wspólnocie Kościoła i dzielimy się doświadczeniem, jak pełnić taką posługę. Po ukończeniu takiego kursu biskup ustanawia wskazane osoby nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej” – tłumaczy nowo mianowany moderator Archidiecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej, Ksiądz Grzegorz Bogdański.

Funkcję szafarza można pełnić przez rok. Po tym czasie może ona zostać przedłużona poprzez udział w formacji stałej czyli specjalnych rekolekcjach przygotowanych dla osób pełniących taką posługę.

Po ostatniej Uroczystości ustanowienia nowych Szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Lubelskiej posługę tą sprawuje już ponad 500 mężczyzn.